Full de mà 

El carrer era feliç quan il·luminava els seus fantasmes