Full de mà 

Del sentit de la construcció. Robert Beavers