Full de mà 

Coses de la meva vida: el cinema etnogràfic de Chick Strand