Menús

Aquests menús són recorreguts temàtics a través de títols que comprenen totes les pràctiques del cine experimental. Molts d’aquests menús acompanyaven exposicions o activitats del centre, altres van ser composats per cineastes i especialistes a qui vam convidar a col·laborar.