Xcèntric Focus

Laida Lertxundi. «Footnotes to a House of Love» per Carlos Balbuena

Juny 2021

Carlos Balbuena, realitzador i crític de cinema, presenta Footnotes to a House of Love de Laida Lertxundi. Renunciant a una narrativa convencional i treballant la idea de l’amor com a element estructural, la cineasta compon una sèrie de fragments rodats al desert de Califòrnia en els quals es genera una tensió entre so i imatge i entre allò que apareix a la pantalla i allò que queda fora de camp.

Footnotes to a House of Love, Laida Lertxundi, Estats Units, 2007, 16 mm, 13 min

Aquesta pel·lícula va estar disponible durant el mes de juny de 2021. Còpia digital cortesia de LUX.

Agraïments: Associació Catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica (ACCEC). Fragment de la capçalera d’Xcèntric Focus cortesia de Laida Lertxundi (Farce Sensationelle, 2009).