Catàleg

Naughts

Una sèrie de cinc filns pintats a mà i amb impressions separades, cadascun dels quals es un "res" ple de textura i, per tant, quelcom tangible.Una sèrie de nusos -o de "nos", fent un joc de paraules- d'energies invisibles.

de cinco filmes pintados a mano y con impresiones separadas, cada uno de los cuales es una "nada" llena de textura y, por lo tanto, algo tangible. Una serie de nudos -o de "nos", haciendo un juego de palabras- de energías por lo demás invisibles.

Autors
Stan Brakhage
Any
1994
País
Estats Units
Durada
5' 03''
Suport
VHS

TAMBÉ ET POT INTERESSAR