Catàleg

Eye/Machine

Aquesta pel·lícula es centra en les imatges de la Guerra del Golf que va causar estupor l'any 1991. A les preses de projectils a la caça dels seus objectius, les bombes i els periodistes eren idèntics, segons una teoria exposada pel filòsof Klaus Theweleit. Alhora, resultava impossible distingir entre les imatges fotografiades i les simulades (ordinador). La pèrdua de la 'imatge genuïna' significa que l'ull ja no representa el paper de testimoni històric. S'ha dit que allò que va entrar en joc a la Guerra del Golf no va ser el nou armament, sinó una nova política de les imatges. D'aquesta manera, es va crear la base per a la guerra electrònica. Avui dia, el quilotonelatge i la penetració són menys importants que l'anomenat cicle C3I, que apareix per rodejar el nostre món. C3I es refereix a Comandament, Control, Comunicacions i Intel·ligència i fa referència als primers sistemes d'avís globals i tàctics, la vigilància d'àrees mitjançant sensors sísmics, acústics i de radar, sondatges radiogoniomètrics, comunicacions per a vigilància de l'enemic així com l'ús d'interferències per eliminar totes aquestes tècniques. Harun Farocki explora la qüestió de com les tecnologies de la imatge militars troben el seu forat a la vida civil.

Autors

Harun Farocki
Any
2001
País
Alemanya
Durada
23' 37''
Suport
DVD

TAMBÉ ET POT INTERESSAR